set image
入門套組
基因是構成人體所有特徵和症狀的密碼,提早認識自己身體秘密,提早對生活作息和後天環境做規劃,進行預防和遠離疾病;入門套組是經由專業醫師群和基因專家共同精心挑選的常見項目,包含疾病和特質,疾病有近視、高血壓、糖尿病、憂鬱症...等,這些風險結論幫助您和您的家人一起對您的健康進行照料;特質有智力、創新力、責任感、親和力...等等,為您或您的孩子及早適性發展提供最佳指引方針。
TWD$8,000
set intro imageset intro imageset intro image
包含 63 項檢測項目

page icon image
肺功能
page icon image
創新力
page icon image
個性外向
page icon image
責任感
page icon image
社交表現
page icon image
肌力
page icon image
抗壓能力
page icon image
親和力
page icon image
肥胖
page icon image
痛風
page icon image
高三酸甘油酯血症
page icon image
2型糖尿病
page icon image
代謝症候群
page icon image
阿茲海默症
page icon image
偏頭痛
page icon image
子宮肌瘤
page icon image
高山症
page icon image
冠狀動脈疾病
page icon image
慢性支氣管炎
page icon image
高血壓
page icon image
靜脈曲張
page icon image
二尖瓣脫垂
page icon image
氣喘
page icon image
近視
page icon image
散光
page icon image
牙周炎
page icon image
齲齒
page icon image
過敏性鼻炎
page icon image
鼻竇炎
page icon image
咽喉炎
page icon image
肺氣腫
page icon image
胃潰瘍
page icon image
腎結石
page icon image
慢性腎臟病
page icon image
胃食道逆流
page icon image
子宮內膜異位症
page icon image
胃炎
page icon image
冠狀動脈鈣化
page icon image
慢性B型肝炎感染
page icon image
慢性C型肝炎感染
page icon image
膽結石
page icon image
十二指腸潰瘍
page icon image
高脂高甜食物成癮
page icon image
網路成癮
page icon image
皮膚老化
page icon image
容易發炎
page icon image
感冒體質
page icon image
腸胃道感染
page icon image
花生過敏
page icon image
蛋過敏
page icon image
過敏體質
page icon image
神經質
page icon image
憂鬱症
page icon image
路易體失智症
page icon image
異位性皮膚炎
page icon image
過動症帶有攻擊行為
page icon image
注意不集中
page icon image
長壽
page icon image
智力
page icon image
運動能力
page icon image
學齡前兒童情緒問題
page icon image
癌症發生風險
page icon image
主觀幸福度